Den stora datorsalen innehåller 20 datorer och är i första hand till för undervisning, men då ingen undervisning pågår får studerande vid institutionen använda datorerna.

Den andra "lilla" salen innehåller 11 datorer och är till för enskilt arbete och grupparbeten.

Båda datorsalarna används ofta vid skriftliga tentamen.

Du loggar in med ditt universitetskonto.

Skriva ut och kopiera

Det finns skrivare/kopiator "printomat" i stora datorsalen samt i biblioteket. Du kan också skriva ut från din egen laptop. Läs mer om printomat.
 

Se dina utskrifter och köp fler på mina utskrifter

Observera att då datorsalarna är bokade kan du inte använda skrivaren.

 

Öppettider

De som har passerkort kan använda datasalen dygnet runt året om förutsatt att salen inte är bokad för undervisning eller tenta.

 

Passerkort

Passerkort ansöker du om via formulär och hämtar i Servicecenter på Frescati.

Har du en bärbar dator med trådlöst nätverkskort kan du använda det trådlösa nätverket Eduroam. Du kan även använda trådlöst nätverk "SU" där du loggar in med ditt universitetskonto. Du kan även skriva ut från din egna dator.

För att få använda datorerna i datorsalarna själv krävs att du

  • är studerande vid institutionen
  • har ett universitetskonto
  • gått någon av de korta introduktionskurser som anordnas vid varje terminsstart eller har motsvarande kunskaper
  • har giltigt passerkort
  • följer anslagna regler och instruktioner

Dörrarna till datasalarna är låsta och larmade. De får inte under några omständigheter ställas upp.

Passerskort, användarnamn och lösenord gäller genom hela utbildningen. Du behöver alltså bara göra detta en enda gång under din utbildning.

Datorer på Frescati

Det finns även datorer på Frescati som alla studenter får använda. Läs mer om var de finns här. Datorsalar Frescati

Skulle du bli av med ditt användarnamn och/eller lösenord måste du kontakta studentsupporten på Frescati: Glömt lösenord.

Datasalarna administreras av Helpdesk.

Information från den centrala IT-enheten
Glömt lösenord.

 
Datasalarna
Korridoren utanför datasalarna. Foto: Ingrid Tinglöf