Försäkringen gäller även när du är på VFU

Läs mer på Kammarkollegiets hemsida

Om du ska studera eller göra VFU utomlands är du försäkrad dygnet runt. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Försäkringen är gratis för dig som student. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin