Läs mer om Stockholms universtiets lokaler i samband med den pågående pandemin.

Läs mer om undervisningen vid Sveaplan.

Under höstterminen kommer undervisningen i första hand att vara på distans. Institutionen är dock öppen som vanligt kl 8-17 med tillgång till studieplatser, bokning av grupprum samt datorsal. Under vistelsen i universitets lokaler uppmuntras studenter och personal att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera hemma eller på annan plats bör göra det.

 

• Studenter loggar in på ingången ”Webbokning studenter”:  med sitt universitetskonto
• Studenter kan boka samtliga rum som är upplagda för webbokning.
• Studenter kan boka max två veckor fram, max fyra tillfällen och max två timmar åt gången.
• Den bokningsbara tiden är 08:00-22:00*. Start- och slut anges på en 60-minutersnivå.
• ”Bokad av” är tvingande att ange och bokningskommentar är frivilligt.
• Det är endast studenten själv som kan avboka och ändra sina bokningar på webben.
• Webbokningar som studenter gör kan dock avbokas/ombokas av lokalansvarig på institutionen.

* Observera att även om bokningstiden sträcker sig till 22.00 så får du inte vistas i korridorerna efter att de stängts kl. 16 maj-aug och kl. 17 sep-apr. Grupprummen på plan 0 kan de studenter som har passerkort använda även efter kontorstid.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin