På grund av den pågående coronaepedemin är huset stängt hela vårterminen 2021.

Under sommaren 2021 genomförs flytten till nya lokaler i Albano.