Våra avtal är s.k. Erasmusavtal vilket innebär att det finns möjlighet att söka stipendier för utlandsstudier.

För närvarande har institutionen avtal och kontakter enligt nedan.

 • Alice Salomon Fachhochschule, Berlin, Tyskland
 • Högskolan i Oslo, Norge
 • Katholische Fachhochschule München, Tyskland
 • Mannheim University of Applied Sciences, Tyskland
 • Metropolitan University, Köpenhamn, Danmark
 • Sör-Tröndelag University College, Trondheim, Norge
 • Tallinn University, Tallinn, Estland
 • Universidad de Cádiz, Spanien
 • Universidad de Complutense, Madrid, Spanien
 • Universidad de Deusto, Bilbao och San Sebastián, Spanien
 • University College Dublin, Irland
 • University of Birmingham, Storbritannien
 • University of Glasgow, Storbritannien
 • University of Helsinki, Helsingfors, Finland
 • University of Vic, Katalonien, Spanien
 • Urbino University, Urbino, Italien

Observera att det inte är någon garanti att institutionens samarbetspartners alltid har möjlighet att ta emot en student!