Registrering för höstterminen 2018: 10 - 20 augusti

Har du glömt registrerat dig eller ska omregistrera dig, vänd dig till din studieadministratör.

Du registrerar dig via  mina studier. Du kan bara webbregistrera dig om du är klar med föregående termin/-er.
Du som har haft studieuppehåll och inte kan registrera dig, vänd dig till din studieadministratör.

Studenter som ska gå termin 7 blir registrerade direkt av respektive studieadministratör.

Aktivera universitetskonto

Du måste  aktivera ditt universitetskonto för att kunna gå in på Mondo som är Stockholms universitets gemensamma kommunikationsplattform mellan lärare och studenter.

Reservantagning

På Institutionen för socialt arbete har vi inget upprop. Om någon som är antagen tackar nej till sin plats, mejlar vi eller ringer till den som står först i sin urvalsgrupp.

Tentamensadministration

Tentamen och skrivschema

Den som inte är anmäld eller har glömt legitimation får inte skriva. Endast studenter som anmält sig till tentamen via webben får skriva tentamen.

Bokning av grupprum

Nu kan du själv boka grupprum via TimeEdit. Lokalbokning gäller endast för studenter på Institutionen för socialt arbete. Logga in med ditt studentkonto.

Biblioteket

Biblioteket för socialt arbete

Öppettider för portar och korridorer

Portarna är öppna mån - fre kl 07.00 - 17.00 terminstid
Korridorerna är öppna vintertid kl 8.00-17.00 och sommartid 8.00-16.00

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin