Onsdag den 25 april kl 16:00 till torsdag den 26 april kl 11:00 sker planerat underhåll på Ladok (produktionssättning av ytterligare lärosäten). Det innebär att du inte kommer kunna att logga in i systemet och det berör administratörer, lärare och studenter.

On Wednesday April 25 between 5.30 am and Thursday April 26, 11.00 am Ladok will be down due to maintenance work. You won’t be able to access the system at all and this affects everyone.