Du som läser termin 6 eller ska återuppta studier (efter ett beviljat studieuppehåll) ska omgående välja kurser på avancerad nivå för termin 7 V20. Om du läser enligt en äldre studieordning står det beskrivet på blanketten vilka kurser som är obligatoriska. Vid oklarheter kontakta sandra.daum@socarb.su.se

Val till termin 7 för V20 (deadline 21 oktober)

Val till ”Självständigt arbete för masterexamen 30 hp” (deadline 25 oktober)