Under höstterminen och första halvan av vårterminen 2021 kommer undervisningen i första hand att vara på distans.

Med anledning av smittskyddsläget i Stockholm kommer institutionen att vara låst dygnet runt och man behöver således passerkort vid besök.

Under vistelse i universitets lokaler skall studenter och personal noga följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera hemma eller på annan plats bör göra det.

Information från Stockholms universitet om covid-19

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal, även kurser som planeras ha undervisning på plats kan komma att ha distansundervisning istället, beroende på smittläget!

Under perioden höstterminen 2020 (31 augusti 2020 till och med 17  januari 2021) samt under första halvan av vårterminen 2021 (18 januari till och med 22 mars) är huvudregeln att undervisning sker på distans. 

Undervisningen på kursen Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp  (SU1044) har inte några inslag av nätburen undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, obligatoriska gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpningsövningar med utgångspunkt i det egna handledningsuppdraget. Inför kursstart får alla antagna handledare information om de säkerhetsrutiner som gäller för kursen.