Under höstterminen kommer undervisningen i första hand att vara på distans.

Institutionen är dock öppen som vanligt kl 8-17 med tillgång till studieplatser, bokning av grupprum samt datorsal. Under vistelsen i universitets lokaler uppmuntras studenter och personal att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera hemma eller på annan plats bör göra det.

 

Kurser som kommer ha undervisning på Sveaplan:

  • Introduktion till socialt arbete (SUARB1 - S1IN), Termin 1
  • Handledd verksamhetsförlagd utbildning (SU5A17), Termin 5
  • Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (SU1044)
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi (SU9249)
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Grundutbildning i medling vid brott (uppdragsutbildning)

Övriga kurser under H20 kommer att ges digitalt.

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal.

Under perioden höstterminen 2020 (31 augusti 2020 till och med 17  januari 2021) är huvudregeln att undervisning sker på distans. Delkurser och moment som är undantagna från regeln är introduktionskursen på termin 1 samt delkurser/moment på termin 5; VFU, verksamhetsfältet socialt arbete, handledningsmetodik  för handledare till socionomstudenter på VFU. Även den grundläggande utbildningen i psykoterapi samt psykoterapeutprogrammet i socialt arbete är undantagna från huvudregeln.

Undervisningen på kursen Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp  (SU1044) har inte några inslag av nätburen undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, obligatoriska gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpningsövningar med utgångspunkt i det egna handledningsuppdraget. Inför kursstart får alla antagna handledare information om de säkerhetsrutiner som gäller för kursen.