Alumnnätverk
Alumnätverket är till för dig som har studerat hos oss, för att du ska ha en plats för att möta andra inom det sociala arbetets fält. Vi diskuterar frågor som rör socialt arbete i vid mening, tar del av vad som händer på området och knyter kontakter under trivsamma former.
Alumnnätverk

Examensuppsatser
Om du arbetar i en organisation som vill få någon fråga belyst genom en mindre undersökning, då kan ett samarbete med någon av våra uppsatsskrivande studenter vara värdefull. Varje år skrivs över 150 uppsatser vid institutionen och många av studenterna vill gärna göra arbetet för något företag, organisation eller myndighet. Du som vill ha kontakt med institutionen med uppdrag till våra studenter på grundnivå, kontakta Sanna Tielman.

Forskningssamverkan
Samarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå av finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.
Forskningssamverkan

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vill du ha en student på din arbetsplats? Framtidens socionomer behöver under sin utbildning få möta fältet på ett praktiskt plan för att förankra sitt teoretiska kunnande och utveckla en egen yrkesidentitet. Du kan göra en viktig insats här som samarbetspartner till universitetet genom att erbjuda VFU-plats. Till VFU-platser ger universitetet stöd i form av utbildning och handledning till handledare.
VFU

Uppdragsutbildning
För att möta den ökade efterfrågan på fort- och vidareutbildning i socialt arbete erbjuder Institutionen för socialt arbete uppdragskurser som vänder sig till olika yrkeskategorier. 
Uppdragsutbildning

 
Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin