Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning

Stockholm, fjärden. Foto: Helene Komlos Grill

Studenterna på socionomprogrammet gör en del av sin utbildning inom praktiskt socialt arbete, det som kallas för verksamhetsförlagd utbildning, VFU. 

Under sin VFU får studenterna handledning på fältet, samtidigt som de parallellt går en kurs där den praktiska utbildningen integreras med teoretiska kunskaper. 

Information till studenter, arbetsplatser och handledare hittar du på den del av vår webbsida som handlar om våra utbildningar.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kontakt

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

VFU-samordnare
vfu@socarb.su.se

Anna Bäckman
08-674 71 76

Hans Dahlén
08-674 71 90

Katarina Kristiansson
08-16 29 33


 

VFU - utbildning i samverkan

Nyheter