Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår som en kurs på Socionomprogrammet (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

 

Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin

Anmälningsblankett för studenter inför VT 2021

OBS! Anmälan måste skickas in senast den 15/10 2020.

 

Information om VFU utomlands