Uppdragsutbildning vid Stockholms universitet vänder sig till statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer.

Uppdraget ska gälla personalutbildning och i vissa fall utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. Det är alltid företaget eller organisationen som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin