Pågående och kommande kurser

Kurser som ges under våren 2018

Uppdragsutbildning vid Stockholms universitet vänder sig till statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer.

Foto: Eva Dalin

Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner

Uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag för kursen är den 23 februari 2018 och den har planerad kursstart vecka 9.

Kontakt

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

Samordnare för examensuppsatser
Sanna Tielman och Mats Ekendahl

VFU-samordnare
vfu@socarb.su.se

Lars Eriksson
08-16 32 44

Anna Bäckman
08-674 71 76

Hans Dahlén
08-674 71 90

Katrin Rau
08-16 15 95


 

VFU - utbildning i samverkan

Nyheter