Kurserna omfattar i allmänhet 4, 7.5, 15 eller 30 högskolepoäng. Vi kan skräddarsy kurser utifrån beställarens egna behov. Kontakta oss för att höra vad som är möjligt!

Exempel på utbildningar som institutionen har anordnat:

 • Alkohol, narkotika, droger
 • Arbetsrätt
 • Barn i utsatta livssituationer
 • Etik i socialt arbete
 • Familjebaserat socialt arbete
 • Handledningens metodik
 • Introduktion i socialt arbete med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn
 • Juridik i socialt arbete - inriktning äldre och funktionshindrade
 • Kunskapsbaserat socialt arbete - en introduktion om evidens, utvärdering och kvalitet
 • Ledarskap inom omsorg om funktionshindrade och äldre
 • LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Perspektiv på socialt arbete med barn och ungdomar i familjehem
 • Sociala perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
 • Social utredning, handläggning och dokumentation
 • Socialpedagogiskt arbete i institutionella miljöer
 • Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle
 • Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv
 • Socialrätt
 • Socialt arbete inom kriminalvården
 • Socialt arbete med utsatta kvinnor
 • Utsatta invandrarflickor och samhällets stöd
 • Vetenskapsteoretiska perspektiv
 • Äldreomsorg och bemötande av äldre med psykiska sjukdomstillstånd