Om du vill veta vilka institutionens externa forskningsfinansiärer är, titta på listan över forskningsprojekt.

FORSA

FORSA Stockholm har drygt 200 medlemmar från hela Mälardalen. De senaste åren har vi bland annat arrangerat FORSA - salonger som berört det sociala arbetets kunskapsbas och kunskapsutveckling samt årligt återkommande vårfester. Förbundet välkomnar Dig som medlem – teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande. Mer information om FORSA

Forskarskolan i socialt arbete

Den nationella forskarskolan i socialt arbete, The Research School in Social Work, är ett nätverk bestående av elva universitet och högskolor i Sverige med syfte att stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete genom att samordna kurser, seminarier och internationellt utbyte. Mer information om forskarskolan i socialt arbete

 
bjorn