FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom at

  • främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • verka för utbyte på lika villkor
  • stimulera till internationellt samarbete

FORSA Stockholm (lokalavdelning) har drygt 200 medlemmar från hela Mälardalen. De senaste åren har vi bland annat arrangerat FORSA - salonger som berört det sociala arbetets kunskapsbas och kunskapsutveckling samt årligt återkommande vårfester.

Förbundet välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande.

Medlemskap
Enklaste sättet att bli medlem i FORSA är att anmäla sig via www.forsa.nu under rubriken Medlemskap. Studerande under grundutbildning betalar endast 150kr/år och då ingår även Socialvetenskaplig tidskrift. FORSA:s egen hemsida