Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte inom verksamhetsförlagd utbildning under 2021.

Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i VFU under termin 5. Beslutet grundar sig i svårigheter att förbereda och genomföra utbyten på grund av den osäkra situationen med covid-19 pandemin.

 

Institutionen upprättar samarbetsavtal med andra lärosäten i Europa, i några fall utanför och har på så sätt möjlighet att förmedla kontakter och hjälpa till med VFU-placering utanför Sveriges gränser.

I vissa fall är det även möjligt att få Erasmusstipendium för VFU utomlands. Mer information om Erasmus+

Via institutionens avtal

Med följande universitet har vi samarbeten inom Erasmus + och kan nominera studenter för VFU utomlands:

Med följande partner har vi avtal utanför Europa:

Anmälan

Du som är önskar göra din VFU inom institutionens avtal måste anmäla dig genom att fylla i och skicka in följande blanketter:

Söka egen VFU-plats inom Erasmus+

Det finns möjlighet att söka en egen VFU-plats i behöriga länder inom Erasmus+ programmet.

För att kunna göra din VFU på en sådan plats krävs att ett Erasmusavtal mellan dig, Institutionen för socialt arbete och verksamheten tecknas.

OBS! Först efter att en plats har godkänts av VFU-samordnarna som VFU-plats kan en Erasmusansökan göras med internationell koordinator Ewa Marklund. Platsen skall uppfylla samma krav som en VFU-plats i Sverige. För vidare information se informationen på engelska samt studiehandledning på engelska (bifogade filer längst ner på sidan).

Anmälan

Du måste skicka in Anmälan till VFU utomlands, Anmälan till VFU, och dessutom presentera information om platsen och handledaren.