Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår som en kurs på Socionomprogrammet (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

 

Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin

Anmälningsblankett för studenter inför HT 2021

OBS! Anmälan måste skickas in senast den 15/4 2021.

 

För studenter som ska återuppta sina studier till termin 5 och genomföra sin VFU under HT21:
maila till vfu@socarb.su.se för att få zoom-länk till den digitala informationsföreläsningen som äger rum den 2 februari 2021 klockan 10:15-12:00

 

Information om VFU utomlands