Berättarministeriet
Botkyrka kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd
Botkyrka kommun – Familjerätten
Botkyrka kommun – Mottagningsenheten barn
Botkyrka kommun – Mottagningsenheten vuxen
Botkyrka kommun – Utredningsenheten barn
Botkyrka kommun – Utredningsenheten unga
Botkyrka kommun – Öppenvård barn, Klarateamet
Botkyrka kommun – Öppenvård familj
Botkyrka kommun – Öppenvården för vuxna

Evia Mälarhöjden HVB
Furuhöjdens rehabiliteringshem
Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Internationella kunskapsgymnasiet
Järfälla kommun – Familjerätten
Järfälla kommun – Försörjningsstödsenheten
Järfälla kommun – Ungdomsenheten
Järfälla kommun –Vuxenenheten

Kulturama grundskola, medborgarskolan
Kunskapsskolan i Nacka
Magelungen Utveckling AB söder HVB
Misa AB – Blackeberg
Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Nacka kommun - Samskolan Saltsjöbaden

Noaks Ark – Stockholm
Norrtälje kommun – barn och ungdomsavdelningen
Nytida Resursteamet AB – Haninge nord
Nytida AB - Hässelby
Nytida Tasava dagbehandling och skola

RFSL Stödmottagningen
Sigtuna kommun – Familjehemsenheten/Insatsenheten
Sollentuna kommun – Enheten för föräldrastöd
Sollentuna kommun – Enheten missbruk och socialpsykiatri
Sollentuna kommun – Förebyggande enheten

Solna Stad – Barn och ungdomsenheten
Solna Stad –Omvårdnadsförvaltningen, avdelningen för myndighetsutövning  

Spelfriheten AB

Region Stockholm

Barn- och ungdomspsykiatri – olika enheter
Beroendecentrum Stockholm, enhet eStöd
Habilitering och hälsa, autismcenter små barn
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Söderstaden barn

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna –  Kuratorskliniken  
Norra Stockholms Psykiatri – Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen
Södertälje sjukhus, Paramedicin

Stockholms stad – Socialförvaltningen

Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, kompetenscenter barn och unga
Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, kompetenscenter vuxna
Boende och behandlingsenheten – Bostad först
Enheten för hemlösa – Försörjningsstödssektionen
Enheten för stöd och skydd – Kriscentrum för kvinnor och barn
Enheten för stöd och skydd – Kruton
Framtid Stockholm
Intro Stockholm Myndighetsssektionerna
Socialjouren
Stödboendet Lönnen

Stockholms stad – Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Enheten för biståndshandläggning, äldreomsorg
Bromma sdf – Enheten för arbete och fösörjning
Bromma sdf – Enheten för vuxna
Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenheten för äldre
Enskede-Årsta-Vantör sdf – Enheten för barn och unga
Enskede-Årsta-Vantör sdf – Stureby vård och omsorgsboende
Enskede-Årsta-Vantör sdf – Vuxenenheten
Enskede-Årsta-Vantör sdf – Öppenvården, barn och unga
Farsta sdf – Arbete, integration och bistånd
Farsta sdf – Barn och ungdom familjevård
Farsta sdf – Barn och ungdom mottagningsgruppen
Farsta sdf – Barn och ungdom utredningsgruppen
Farsta sdf – Familjestödsenheten ungdomsmottagningen
Farsta sdf – Vuxenenheten
Farsta sdf – Äldreomsorgen
Hässelby-Vällingby sdf – Arbete och välfärd
Hässelby-Vällingby sdf – Enheten för barn och unga, barngruppen
Hässelby-Vällingby sdf – Enheten för barn och unga, funktionsnedsättning LSS
Hässelby-Vällingby sdf – Familj- och mottagningsenheten
Hässelby-Vällingby sdf – Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Hässelby-Vällingby sdf – Vuxenenheten
Kungsholmens sdf – Enheten för personer med funktionsnedsättning
Kungsholmens sdf – Familjeenheten
Kungsholmens sdf – Vuxenenheten
Norrmalms sdf – Utförarenhet och äldreomsorgens beställarenhet
Norrmalms sdf – Vuxenenheten
Skärholmens sdf – Relationsvåldscentrum Sydväst

Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen

Bäckahagens skola
Gröndalsskolan

Stockholms stad – Äldreförvaltningen

Stockholms Trygghetsjour och Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor
Stadsmissionen Källan
Sundbybergs stad – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Svalnäs skola och dagbehandlling
Södertälje kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Täby kommun – Åva gymnasium
Upplands-Bro kommun – Barn och ungdomsenheten
Upplands Väsby kommun – Barn och ungdomsenheten, utredning
Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten

Vallentuna kommun – Enheten för funktionsvariation
Viksjö Gård Behandlingshem
Värmdö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Österåkers kommun – Enheten stöd till äldre och funktionsnedsatta