Botkyrka kommun - Barnahus

Botkyrka kommun – Paraplyteamet – Team Unga vuxna/Öppenvården vuxen

Botkyrka kommun – Rehabiliering och sysselsättning

Botkyrka kommun - Utredningsenheten/Familj

Botkyrka kommun - Utredningsenheten/Familjehemssektionen

Danderyds kommun – Barn- och ungdomsgruppen

Ekerö kommun – Enheten för personer med funktionsnedsättning

Ekerö kommun – Vuxenenheten, försörjningsstöd

Fountain House Stockholm

Frälsningsarmén – Halvvägshuset Stockholm Kurön

Frälsningsarmén – Midsommarkransens akutboende

Gotland kommun (Region Gotland) – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun - Försörjningsstöd

Järfälla kommun – Preventionsenheten, Fältverksamheten

Järfälla kommun – Söderhöjdens grundskolor

Järfälla kommun - Vuxenenheten

Kriminalvården – Frivården Stockholm stad

Kriminalvården – Frivården Södertörn

Kunskapsskolan Nacka

Kurön HVB

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Misa AB - Blackeberg

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Noaks Ark - Stockholm

Nykvarns kommun - Socialkontoret

Nytida Tasava AB– Tasava dagbehandling och skola

RFSL förbundet – RFSL stödmottagning

Rädda Barnen – olika projekt

Salems kommun –Familjeenheten

Sigtuna kommun – Enheten för Missbruk och våld i nära relation

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Enheten för flyktingsstöd

Solna Stad - Barn och ungdomsenheten

Solna Stad – Ekonomienheten

 

Stockholms läns landsting:

Barn- och ungdomspsykiatri – olika enheter

Danderyds sjukhus – Högspecialiserad hjärnskaderehabilitering, dagvård

Habiliteringscenter Haninge för barn

Habiliteringscenter Linde vuxen

Habiliteringscenter Mörby vuxna

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Nacka Ungdomsmottagning

Norra Stockholms Psykiatri – Mottagningen för ADHD II

Norra Stockholms Psykiatri – Mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom

 

Stockholms stad - Arbetsmarknadsenheten

Fokus Unga Ungdomsanställningar

 

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Boende och behandlingsenheten, Försöks- & träningslägenheter

Enheten för hemlösa/Boutredningsenheten

Enheten för hemlösa/Budget och skuldrådgivning

Enheten för hemlösa/Mottagningsgruppen

Enheten för hemlösa/sektionen för vård och omsorg

Enheten för nyanlända, Intro Stockholm - mottagning

Enheten för nyanlända, Intro Stockholm - utredning

Enheten för nyanlända, träningslägenheter ensamkommande 18-21 år city

Framtid Stockholm – Mini Maria

Framtid Stockholm - SKKP

Hvilan, skyddat akut- och planeringsboende

Rågsveds stödboende

Socialjouren

Stödteamet nyanlända

Västberga boende

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Avdelningen Äldreomsorg, Enskede hemtjänst

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, utredning, barn 0-9 år

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, utredningsgrupp 10-20 år

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet för äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Familjens hus i Högdalen, Föräldramottagningen

Enskede-Årsta-Vantör sdf –Försörjningsstöd

Enskede-Årsta-Vantör sdf - Relationsvåldsteamet

Farsta sdf – Barn och ungdomsenheten

Farsta sdf – Enheten arbete, integration och bistånd

Farsta sdf – Enheten arbete, integration och bistånd - RVT

Farsta sdf – Familjestödsenheten Familjeteamet

Farsta sdf -Vuxenenheten

Hägersten-Liljeholmens sdf - Barn och ungdomsenheten, familjehemsvård

Hägersten-Liljeholmens sdf – Beställarenheten Funktionsnedsättning

Hägersten-Liljeholmens sdf- Beställarenheten Äldreomsorg

Hägersten-Liljeholmens sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd

Hägersten-Liljeholmens sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd och beroendevård

Hägersten-Liljeholmens sdf  -Familjerätten Sydväst

Norrmalms sdf – Beställarenheten äldreomsorg samt utförenhet

Norrmalms sdf – Vuxenheten

Rinkeby-Kista sdf- Barnenheten

Rinkeby-Kista sdf – Enheten för familjehemsvård och familjerätt

Rinkeby-Kista sdf - Ungdomsenheten

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten

Skärholmens sdf - Barn och ungdomsenheten, familjevården

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, ungdomsgruppen

Skärholmens sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd

Skärholmens sdf –Resursenheten

Södermalms sdf – Beställarenheten för äldre

Södermalms sdf - Ungdomsgruppen

Spånga-Tensta sdf – Barn och unga

Spånga-Tensta sdf – Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Spånga-Tensta sdf - Bromstensgården

Älvsjö sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

Älvsjö sdf – Enheten för funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Älvsjö sdf – Enheten för missbruk

Älvsjö sdf – Enheten för äldre

Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning, äldreomsorg

Östermalms sdf - Familjeenheten

Östermalms sdf- Stöd och serviceenheten, utförare

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Hammarbyskolan södra

 

Stockholms stad - Äldreförvaltningen

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor

 

Stockholms Stadsmission - Källan, råd- och stödcenter

Sundbybergs stad – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Svalnäs ekonomiska förening – Svalnäs skola med dagbehandling

Södertälje kommun – Barn och unga, utredningsenheten 0-12 år

Södertälje kommun – Förebyggande enheten, fältgruppen

Södertälje kommun – Försörjningsstöd – egen försörjning

Södertälje kommun – Missbruk myndighet, vuxenenheten

Södertälje kommun – Mottagning och utredning/Arbete och Försörjning

Södertälje kommun – Myndigheten för personer med funktionsnedsättning

Södertälje kommun – Myndighet för äldre

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Avdelning funktionsnedsättning

Täby kommun – Ekonomi- och mottagningsenheten

Täby kommun – Familjeenheten

Upplands-Bro kommun – Barn och ungdomsenheten

Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning

Upplands Väsby kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten för barn och unga

Vallentuna kommun – Barn och familjeenheten, familjerätten

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Wellia Group AB - Snaptive

Östhammars kommun – Socialförvaltningen, biståndsenheten