Samarbetspartner

VT 18 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Attendo Individ och familj - Tallbacken

Berättarministeriet – Hagsätra, Husby och Södertälje

BoA Mellanvård AB

Botkyrka kommun – Ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/Barn och unga

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/Familjehemssektionen

Edetsten Behandlingshem  AB

Ekerö kommun – Barn och ungdomsenheten

Ekerö kommun – Barn och ungdomsenheten/familjeteamet

Gotland region – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun – Barnenheten/IFO

Järfälla kommun – Stöd och behandling/Förebyggargruppen

Kurön HVB - Frälsningsarmén

Kriminalvården – Frivården Södertörn

Landa Familjevård AB- Uppsala Kontoret

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Norrtälje kommun – Barn och unga – Familjerätten

Norrtälje kommun - Familjehemsenheten

Rädda Barnen – Kunskap och utveckling – Lyssna på mig

Rädda Barnen - Region Öst

Salems kommun – Myndighetsenheten, LSS och socialpsykiatri

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Skyddsvärnet sociala företag AB - Kansliet

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Avdelning barn och unga

Sollentuna kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun- FoU-Nordväst

Sollentuna kommun – Placeringsenheten (Familjehemsvård)

Sollentuna kommun – Åkerbo korttidsboende

Solna Stad – Ekonomi och arbetsmarknadsenheten

Stiftelsen Årsta Gård - Boendeenheterna
 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – BUP Mellanvårdsmottagning Sydost

Barn-och ungdomspsykiatri – BUP Solna

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Täby

Danderyds sjukhus AB – Psykiatri Nordväst

Danderyds sjukhus AB - Smärtcentrum

Habilitering & Hälsa – Habiliteringscenter Bromma, Sabbatsberg

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Mörby barn

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Norra Stockholms psykiatri - Mottagningen för autism och tvångssyndrom, Alvik

Tiohundra AB – Enhet Funktionsstöd och service

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Enheten för hemlösa

Enheten för Stöd och skydd – Giovannis Akut- och korttidsboende

Framtid Stockholm – Ungdomstjänst/BSFT

Hvilan – Akut och planeringsboende

Jobbtorg Stockholm – Fokus unga

Nyanlända & akutboenden, barn och unga

Rågsveds stödboende

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Beställarenheten, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, utredningsgruppen

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf - Försörjningsstöd

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Utredning och öppenvård för vuxna

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd

Farsta sdf – Enheten för vuxna/socialpsykiatri

Hägersten-Liljeholmens sdf – Beställarenheten Funktionsnedsättning

Hägersten-Liljeholmens sdf- Enheten för ekonomiskt bistånd

Hägersten-Liljeholmens sdf- Vuxenenheten/Missbruk

Hässelby-Vällingby sdf- Beställarenheten äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf - Försörjningsstödsenheten

Norrmalms sdf – Vuxenenheten/Missbruk

Rinkeby-Kista sdf- Ekonomiskt bistånd/mottagning

Rinkeby-Kista sdf- Enheten för familjehemsvård och familjerätt

Rinkeby-Kista sdf- Vuxna- Rinkeby- Kistamottagningen

Skärholmens sdf – Beställarenheten omsorg om äldre

Skärholmens sdf- Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- All-Teamet, missbruksenheten

Spånga-Tensta sdf – Barn och ungdom, utredningsgruppen

Spånga-Tensta sdf – Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- Enheten för ensamkommande flyktingbarn

Spånga-Tensta sdf- Socialpsykiatri och LSS

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Södermalms sdf – Ekonomiskt bistånd/mottagningsenheten

Älvsjö sdf – Barn och familj/familjehemsvården

Älvsjö sdf – Barn och familj/Mottagning- och utredningsgrupp

Älvsjö sdf – Enheten för funktionsnedsättning

Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning

Östermalms sdf – Stöd och serviceenheten, LSS

Östermalms sdf – Vuxenenheten

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Högalidsskolan

Söderholmsskolan

 

Stockholms Stadsmission -familjehemsvården

Sundbybergs stad –olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Södertälje kommun – Försörjningsstöd, egen försörjning

Södertälje kommun – Geneta familjecentral

Södertälje kommun – Myndigheten äldre/personer med funktionsnedsättning

Tilia – Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Ekonomi- och mottagningsenheten

Täby kommun – Enheten för ensamkommande

Täby kommun - Familjeenheten

Upplands Väsby kommun - Beroendeenheten

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten barn och unga

Upplands-Bro kommun - Barn- och ungdomsenheten

Upplands-Bro kommun - Biståndsenheten

Upplands-Bro kommun- Vuxenenheten

Uppsala kommun – Eksätra HVB

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – Barn och ungdom

Österåkers kommun –Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

VFU-samordnare
vfu@socarb.su.se

Anna Bäckman
08-674 71 76

Hans Dahlén
08-674 71 90

Katarina Kristiansson
08-16 29 33


 

VFU - utbildning i samverkan

Nyheter

  • Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket 2020-10-20 Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.
  • Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott 2020-08-12 Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta som medlare i kommunen eller som på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar som begått brott eller blivit utsatta för brott. Utbildningen omfattar fyra heldagar i två etapper om två dagar vardera med cirka en månads mellanrum. I utbildningen varvas teoretiska kunskapspass med diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen ger en god bas för att kunna arbeta som medlare.
  • Hitta jobb och praktik på MyCareer! 2019-09-11 MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.