Samarbetspartner

VT 18 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Attendo Individ och familj - Tallbacken

Berättarministeriet – Hagsätra, Husby och Södertälje

BoA Mellanvård AB

Botkyrka kommun – Ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/Barn och unga

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/Familjehemssektionen

Edetsten Behandlingshem  AB

Ekerö kommun – Barn och ungdomsenheten

Ekerö kommun – Barn och ungdomsenheten/familjeteamet

Gotland region – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun – Barnenheten/IFO

Järfälla kommun – Stöd och behandling/Förebyggargruppen

Kurön HVB - Frälsningsarmén

Kriminalvården – Frivården Södertörn

Landa Familjevård AB- Uppsala Kontoret

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Norrtälje kommun – Barn och unga – Familjerätten

Norrtälje kommun - Familjehemsenheten

Rädda Barnen – Kunskap och utveckling – Lyssna på mig

Rädda Barnen - Region Öst

Salems kommun – Myndighetsenheten, LSS och socialpsykiatri

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Skyddsvärnet sociala företag AB - Kansliet

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Avdelning barn och unga

Sollentuna kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun- FoU-Nordväst

Sollentuna kommun – Placeringsenheten (Familjehemsvård)

Sollentuna kommun – Åkerbo korttidsboende

Solna Stad – Ekonomi och arbetsmarknadsenheten

Stiftelsen Årsta Gård - Boendeenheterna
 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – BUP Mellanvårdsmottagning Sydost

Barn-och ungdomspsykiatri – BUP Solna

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Täby

Danderyds sjukhus AB – Psykiatri Nordväst

Danderyds sjukhus AB - Smärtcentrum

Habilitering & Hälsa – Habiliteringscenter Bromma, Sabbatsberg

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Mörby barn

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Norra Stockholms psykiatri - Mottagningen för autism och tvångssyndrom, Alvik

Tiohundra AB – Enhet Funktionsstöd och service

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Enheten för hemlösa

Enheten för Stöd och skydd – Giovannis Akut- och korttidsboende

Framtid Stockholm – Ungdomstjänst/BSFT

Hvilan – Akut och planeringsboende

Jobbtorg Stockholm – Fokus unga

Nyanlända & akutboenden, barn och unga

Rågsveds stödboende

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Beställarenheten, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, utredningsgruppen

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf - Försörjningsstöd

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Utredning och öppenvård för vuxna

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd

Farsta sdf – Enheten för vuxna/socialpsykiatri

Hägersten-Liljeholmens sdf – Beställarenheten Funktionsnedsättning

Hägersten-Liljeholmens sdf- Enheten för ekonomiskt bistånd

Hägersten-Liljeholmens sdf- Vuxenenheten/Missbruk

Hässelby-Vällingby sdf- Beställarenheten äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf - Försörjningsstödsenheten

Norrmalms sdf – Vuxenenheten/Missbruk

Rinkeby-Kista sdf- Ekonomiskt bistånd/mottagning

Rinkeby-Kista sdf- Enheten för familjehemsvård och familjerätt

Rinkeby-Kista sdf- Vuxna- Rinkeby- Kistamottagningen

Skärholmens sdf – Beställarenheten omsorg om äldre

Skärholmens sdf- Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- All-Teamet, missbruksenheten

Spånga-Tensta sdf – Barn och ungdom, utredningsgruppen

Spånga-Tensta sdf – Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- Enheten för ensamkommande flyktingbarn

Spånga-Tensta sdf- Socialpsykiatri och LSS

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Södermalms sdf – Ekonomiskt bistånd/mottagningsenheten

Älvsjö sdf – Barn och familj/familjehemsvården

Älvsjö sdf – Barn och familj/Mottagning- och utredningsgrupp

Älvsjö sdf – Enheten för funktionsnedsättning

Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning

Östermalms sdf – Stöd och serviceenheten, LSS

Östermalms sdf – Vuxenenheten

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Högalidsskolan

Söderholmsskolan

 

Stockholms Stadsmission -familjehemsvården

Sundbybergs stad –olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Södertälje kommun – Försörjningsstöd, egen försörjning

Södertälje kommun – Geneta familjecentral

Södertälje kommun – Myndigheten äldre/personer med funktionsnedsättning

Tilia – Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Ekonomi- och mottagningsenheten

Täby kommun – Enheten för ensamkommande

Täby kommun - Familjeenheten

Upplands Väsby kommun - Beroendeenheten

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten barn och unga

Upplands-Bro kommun - Barn- och ungdomsenheten

Upplands-Bro kommun - Biståndsenheten

Upplands-Bro kommun- Vuxenenheten

Uppsala kommun – Eksätra HVB

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – Barn och ungdom

Österåkers kommun –Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

VFU-samordnare
vfu@socarb.su.se

Anna Bäckman
08-674 71 76

Hans Dahlén
08-674 71 90

Katarina Kristiansson
08-16 29 33


 

VFU - utbildning i samverkan

Nyheter

  • Biblioteket för socialt arbete integrerat med Frescatibiblioteket 2021-01-29 Biblioteket för socialt arbete har flyttat sina samlingar till Frescatibiblioteket.
  • Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott 2020-08-12 Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta som medlare i kommunen eller som på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar som begått brott eller blivit utsatta för brott. Utbildningen omfattar fyra heldagar i två etapper om två dagar vardera med cirka en månads mellanrum. I utbildningen varvas teoretiska kunskapspass med diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen ger en god bas för att kunna arbeta som medlare.
  • Hitta jobb och praktik på MyCareer! 2019-09-11 MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.