Berättarministeriet – Hagsätra, Husby och Södertälje

Blåhuset AB

Botkyrka kommun – Ekonomiskt bistånd/Arbete Rehabilitering

Botkyrka kommun – Resursenheten/Trampolinen skola

Cederängen utredning- och behandlingshem AB

Danderyds kommun – Familjeavdelningen, barn och ungdomsgrp

Edetsten Behandlingshem AB

Familjeenheten i Sverige AB

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun – Enheten för ensamkommande barn

Järfälla kommun- Enheten för funktionsnedsättning

Järfälla kommun – Ungdomsenheten

KomSamman HVB

Kriminalvården – Frivården Stockholms län

Kronan konsult - Utredningsenhet

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Norrtälje kommun – Barn och ungdomsavdelningen

Norrtälje kommun – Kommunalförbundet sjukvård och omsorg - Biståndsavdelning

Norrtälje kommun- Kommunalförbundet sjukvård och omsorg - LSS och socialpsykiatri

Nytida AB – Öpppenvård Stockholm

Omsorgshuset i Stockholm AB

Salems kommun – Familjeenheten

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Sofiaängen AB Behandling och Skola

Sollentuna kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun – Enheten för socialpsykiatri

Sollentuna kommun- FoU-Nordväst

Sollentuna kommun – Placeringsenheten (Familjehemsvård)

Solna Stad – Barnenheten

Solna Stad – Ekonomi och arbetsmarknadsenheten

Solna Stad – Omvårdnadsförvaltningen/Biståndshandläggning

Stiftelsen Årsta Gård - Boendeenheterna
 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – BUP Globen

Barn-och ungdomspsykiatri – BUP Huddinge

Danderyds sjukhus AB – Hjärtkliniken

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Flemingsberg

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Mörby

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Rättspsykiatri Vård Stockholm

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Akut- och planeringsboendet Hammarbybacken

Enheten för hemlösa, Hemlöshetsmottagningen

Enheten för Stöd och skydd- Eurenii minne

Enheten för Stöd och skydd – Giovannis Akut- och korttidsboende

Framtid Stockholm – MiniMaria Stockholm

Framtid Stockholm – Ungdomsjouren, uppsökare

Hvilan – Akut och planeringsboende för kvinnor

Jobbtorg Stockholm – Fokus unga

Jobbtorg Stockholm – Kista

Jobbtorg Unga Skärholmen

Kompetenscenter barn och unga samt kompetenscenter vuxen

Kriscentrum för kvinnor och barn

Nyanlända & akutboenden, barn och unga

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Beställarenheten, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet, äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf- Beställarenheten funktionsnedsättning

Hässelby-Vällingby sdf-Försörjningsstödsenheten

Hässelby-Vällingby sdf - Ungdomsgruppen

Norrmalms sdf – Beställarenhet äldreomsorg

Norrmalms sdf – Vuxenenheten/Funktionsnedsättning

Rinkeby-Kista sdf – Beställarenhet funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Rinkeby-Kista sdf- Äldreomsorgen

Skarpnäcks sdf – Ekonomiskt bistånd

Skärholmens sdf- Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

Skärholmens sdf- Resursenheten/ungdomsmottagningen

Spånga-Tensta sdf – Barn och ungdomsenheten

Spånga-Tensta sdf-Bromstensgården

Spånga-Tensta sdf – Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- Medborgarkontoret Spånga-Tensta

Spånga-Tensta sdf- Personligt ombud

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Älvsjö sdf – Barn och familj/familjehemsvården

Östermalms sdf - Äldreomsorg

 

Sundbybergs stad –olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Svalnäs ekonomiska förening – Svalnäs skola

Sveriges kommuner och landsting – sektionen för vård och socialtjänst

Södertälje kommun – Försörjningsstöd, mottagning och utredning

Södertälje kommun-Placeringsenheten/Familjehemsvård

Södertälje kommun – VFF, Funktionshinder

 

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Avdelning äldreomsorg

Täby kommun – Avdelning funktionsnedsättning LSS

Täby kommun – Enheten för ensamkommande barn

Täby kommun - Familjeenheten

Täby kommun - Missbruksenheten

Upplands Väsby kommun - Beroendeenheten

Upplands Väsby kommun – Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun – Förebyggande och behandling

Upplands-Bro kommun - Barn- och ungdomsenheten

Vaxholms stad – Enheten för myndighetsutövning

Vårljus AB – olika enheter

Värmdö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Wemind HVB

Österåkers kommun –Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta