Academedia – Klara Teoretiska Gymnasium

Danderyds kommun – Familjeenheten

Evia Mälarhöjden HVB

FOU Nordväst - Sollentuna

Fountain House Stockholm

Frälsningsarmén – Midsommarkransens akutboende

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun -Bedömningsenheten

Järfälla kommun -Enheten för funktionsnedsättning

Järfälla kommun – Råd och stödenheten

Järfälla kommun - Äldreenheten

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Biståndsavdelningen

Krica behandling och utbildning – HVB

Kriminalvården – Frivården Stockholm stad

Magelungen Utveckling AB

Misa AB - Bondegatan

Misa AB - Döbelnsgatan

Misa AB -  Kista

Noaks Ark - Stockholm

Nytida AB – Drevviken HVB

Nytida Resursteamet – Farsta Nord

Nytida Tasava AB– Tasava dagbehandling och skola

Nämndemansgården i Sverige AB

Rädda Barnen – olika projekt

Salems kommun – Myndighetsenheten – Äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri

Salems kommun –Vuxenenheten – ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun – Enheten för barn och unga

Sollentuna kommun – Enheten för ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun – Jour och familjehemspoolen

Sollentuna kommun  - Musikklasser/Elevstöd

Sollentuna kommun -  Åkerbo stödboende

Solna Stad –Vuxenenheten

 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – olika enheter

Danderyds sjukhus, avdelningen för hjärnskaderehab

Gustavsbergs vårdcentral

Habiliteringscenter Bromma vuxna

Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

Habiliteringscenter Södertälje barn

Habiliteringscenter Tullinge vuxna

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna – Kuratorskliniken

Norra Stockholms Psykiatri – Mottagningen för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan

Norra Stockholms psykiatri - Mottagningen för autism och tvångssyndrom, Alvik

Psykiatri Södra Stockholm – Nacka sjukhus, avdelning 20

 

Stockholms stad – Socialförvaltningen

Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, kompetenscenter barn och unga

Behandlingsenheten för alkohol och narkotikaberoende

Enheten för hemlösa/Boutredningsenheten

Enheten för hemlösa/Försörjningsstödssektionen

Enheten för hemlösa/Vård&Omsorg

Enheten för stöd och skydd – Eurenii Minne

Enheten för stöd och skydd - Kruton

Framtid Stockholm – Stödcentrum City

Socialjouren, uppsökarteamet

Stödboendet Lönnen

 

Stockholms stad – Stadsdelsförvaltningar

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Hässelby-Vällingby sdf – Beställarenheten äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf – Enheten för barn och unga

Hässelby-Vällingby sdf – Försörjningsstödsenheten

Rinkeby-Kista sdf – Beställarenheten äldreomsorg

Rinkeby-Kista sdf – Enheten för familjehemsvård

Rinkeby-Kista sdf – Mottagningsenheten ekonomiskt bistånd

Rinkeby-Kista sdf – Rinkeby-Kista mottagningen

Rinkeby-Kista sdf – Ungdomsenheten

Skarpnäck sdf – Beställarenheten för äldre

Skarpnäck sdf – Ekonomi & Arbete

Skarpnäck sdf - Mottagningsenheten

Skärholmens sdf –Barn-och ungdomsenheten

Skärholmens sdf - Beställarenheten funktionsnedsättning

Skärholmens sdf - Beställarenheten  äldreomsorg

Skärholmens sdf - Enheten för ekonomiskt bistånd

Skärholmens sdf - Relationsvåldscentrum Sydväst

Skärholmens sdf - Vuxenheteten

Södermalms sdf – Beställarenheten för äldre

Södermalms sdf – Enheten för barn och ungdom

Södermalms sdf – Enheten för vuxna, främst beroendegruppen

Spånga-Tensta sdf – All-teamet, missbruksenheten

Spånga-Tensta sdf – Barn och ungdom, mottagningsgruppen

Spånga-Tensta sdf – Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Spånga-Tensta sdf- Enheten för ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf- Enheten för förebyggande arbete

 

Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen (3)

Bredängsskolan

Ekens skola

Sätraskolan

 

Stockholms stad – Äldreförvaltningen (1)

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor

 

Stockholms Stadsmission - Crossroads

Sundbybergs stad – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Södertälje kommun – Förebyggande enheten, fältgruppen

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun - Beroendeenheten

Täby kommun – Enheten för fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

Täby kommun – Enheten för LSS

Täby kommun – Familjeenheten, familjehemsvård

Täby kommun – Utförarenheten, Minimaria

Upplands Väsby kommun – Barn och ungdomsenheten

Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning

Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten för äldre

Upplands Väsby kommun – Vuxenenheten

Vallentuna kommun – Enheten för vuxen och funktionsnedsättning -Ekonomiskt bistånd

Vallentuna kommun – Enheten för vuxen och funktionsnedsättning - LSS

Vallentuna kommun – IFO Öppenvård & Förebyggande arbete

Vallentuna kommun – Äldreenheten

Viksjö Gård Behandlingshem

Wellia Group AB – Snaptive