Danderyds kommun – Familjeavdelningen

Ekerö kommun – Barn och ungdomsenheten

Fryshuset – Föredöme och framtidstro

Gotland kommun (Region Gotland) – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Huddinge kommun - Edboskolan

Järfälla kommun – Enheten för funktionsnedsättning

Järfälla kommun – Familjerätten

Järfälla kommun - Familjestödsenheten

Järfälla kommun - Ungdomsenheten

Järfälla kommun - Äldreenheten

Krica Behandling och Utbildning Ab (flera olika platser)

Kriminalvården – Frivården Stockholm stad

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Misa AB - Blackeberg

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Noaks Ark - Stockholm

Norrtälje kommun – Barn och ungdom/Mottagningsgruppen

Norrtälje kommun – Försörjningsstöd

Norrtälje kommun – Utredningsenheten/Missbruk

Nynäshamns kommun – Myndighet IFO Vuxen

Nytida Boa Mellanvård

Nytida Tasava AB– Tasava dagbehandling och skola

Rädda Barnen – olika projekt

Salems kommun –Vuxenenheten Salem Försörjningsstöd

Sigtuna kommun - Myndighetsavdelningen

Skyddsvärnet Anno 1910 - Träningslägenheter

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Enheten för barn och unga

Sollentuna kommun – Föräldrarstöd

Sollentuna kommun – Åkerbo stödboende

Solna Stad – Vuxenenheten - Myndighet

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn – Kris och motivationshem

 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – olika enheter

Gustavsbergs vårdcentral

Habiliteringscenter Brommaplan, Barn

Habiliteringscenter Järva barn och vuxna

Habiliteringscenter Södertälje barn och vuxna

Danderyds sjukhus - Hjärtkliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Norra Stockholms Psykiatri – Affektiva sektionen

VO Psykiatri – Psykiatricentrum Södertälje

 

Stockholms stad - Arbetsmarknadsenheten

Jobbtorg Stockholm Kista

 

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Bandhagshemmet/Boende och behandlingsenheten

Boende och behandlingsenheten

Enheten för hemlösa

Enheten för hemlösa/Budget och skuldrådgivning

Enheten för hemlösa/Mottagningsgruppen

Enheten för nyanlända, Intro Stockholm -  mottagning

Enheten för nyanlända, Intro Stockholm - utredning

Framtid Stockholm - Järva

Kriscentrum för kvinnor och barn

Rågsveds stödboende

Socialjour, uppsökande och rådgivande verksamhet

Stödboendet Lönnen

Västberga boende

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Beställarenheten för äldre

Bromma sdf – Boende och resurs för vuxna, BRV

Bromma sdf – Enheten för barn och ungdom

Bromma sdf – Enheten för mottagning

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet för äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet – personer med funktionsnedsättning

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Enheten för utredning och öppenvård

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Familjens hus i Högdalen, Föräldramottagningen

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Stureby vård och omsorgsboende

Hägersten-Liljeholmens sdf - Barn och ungdomsenheten

Hägersten-Liljeholmens sdf  -Familjerätten Sydväst

Hägersten-Liljeholmens sdf - Vuxenenheten

Kungsholmens sdf –Beställarenheten för äldre

Kungsholmens sdf – Familjeenheten

Kungsholmens sdf – Vuxenenheten

Norrmalms sdf – Vuxenheten - Missbruk

Rinkeby-Kista sdf- Enheten för ensamkommande barn

Rinkeby-Kista sdf – Enheten för familjehemsvård och familjerätt

Rinkeby-Kista sdf – Mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd

Rinkeby-Kista sdf - Ungdomsenheten

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, mottagningsgruppen

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, ungdomsgruppen

Skärholmens sdf – Beställarenheten funktionsnedsättning

Skärholmens sdf – Beställarenheten omsorg om äldre

Skärholmens sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd

Skärholmens sdf  –Vuxenenheten

Södermalms sdf – Ekonomiskt bistånd – Utredning och etablering

Södermalms sdf – Enheten för barn och ungdom, Familjerätt

Södermalms sdf - Enheten för barn och ungdom/Ungdomsgruppen

Södermalms sdf – Enheten för mottagning och unga vuxna

Södermalms sdf -  Enheten för vuxna/Beroendegruppen

Södermalms sdf – Enheten för vuxna/Funktionsnedsättning

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Årstaskolan

Sundbybergs stad – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Svalnäs ekonomiska förening – Svalnäs skola med dagbehandling

Södertälje kommun – Barn och unga, utredningsenheten 13-20 år

Södertälje kommun – Förebyggande enheten, fältgruppen

Terrafem - Jourverksamheten

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Avdelning funktionsnedsättning

Täby kommun - Brinkskolan

Täby kommun – Familjeenheten

Ung Cancer – Enhet Stockholm

Upplands-Bro kommun – Barn och ungdomsenheten

Upplands-Bro kommun - Biståndsenheten

Upplands Väsby kommun- Beroendeenheten

Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning

Upplands Väsby kommun –Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten Barn och unga

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – Biståndsenheten, SoL över 18 år

Värmdö kommun – Mottagningsgruppen barn och unga

Österåkers kommun – Enheten för barn och ungdom