Berättarministeriet – Hagsätra, Husby och Södertälje

Botkyrka kommun – Ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/Utredningssektionen Norr

Botkyrka kommun – Utredningsenheten/socialpsykriatri

Danderyds kommun – Familjeavdelning, familjerätten

Danderyds kommun – Vuxenavdelningen, försörjningsstöd

Edetsten Behandlingshem  AB

Familjeenheten Sverige AB – Familjebehandling och jourhemsplaceringar

Frösunda Omsorg AB – Järlåsa/Tärnan/Täbyvägen

Föreningen Tilia – Ideell organisation

Gotland region – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Individ och familjeinsatser (IOFI) AB - Familjebehandling

Indre Østfold Krisesenter - Interkommunal verksamhet

Internationella Kunskapsgymnasiet -  Skolkurator gymnasium

Järfälla kommun – Barnenheten/IFO

Järfälla kommun – Enheten för funktionsnedsättning

Järfälla kommun – Familjerätten

Järfälla kommun – Ungdomsenheten

Järfälla kommun – Vuxenenheten

Kriminalvården – Frivården Stockholm

Kunskapsskolan Nacka - Skolkurator

Kurön HVB - Frälsningsarmén

Landa Familjevård AB- Uppsala Kontoret

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Majblommans Riksförbund-Stockholm

Miljonbemanning AB – Stöd och matchning samt ITA

Misa AB - Blackeberg

Norrtälje kommun – Familjerätten

Norrtälje kommun - Familjehemsenheten

Norrtälje kommun - Försörjningsstöd

Norrtälje kommun - Kommunalförbundet Sjukvård & omsorg - Biståndsavdelning

Nytida – BoA Mellanvård AB

Nytida – Tasava dagbehandling

Nytida Resursteamet i Stockholm AB – Enhet Farsta

Rädda Barnen – (olika projekt)

Salems kommun – Familjeenheten

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Sigtuna kommun - Mottagningsenheten

Sigtuna kommun - Ungdomsenheten

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Avdelning barn och unga

Sollentuna kommun – Enheten för förebyggande arbete & Föräldrarstöd

Sollentuna kommun- Enheten för missbruk och socialpsykiatri

Sollentuna kommun – Åkerbo korttidsboende

Solna Stad – Barn och ungdomsenheten/utredning ungdom

Solna Stad – Familjerätten

Solna Stad – Omvårdnadsförvlatningen

Solskiftesskolan-skolkurator

Stiftelsen Årsta Gård - Boendeenheterna
 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri – BUP Ektorp

Barn-och ungdomspsykiatri – BUP Södertälje

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Täby

Gustavsbergs Vårdcentral

Habilitering & Hälsa – Hjärnskadecenter

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Mörby vuxna

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Rättspsykiatri Vård Stockholm- Löwenströmska sjukhuset

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Arbetsmarknadsförvaltningen

Jobbtorg Stockholm –Stockholm Kista

Jobbtorg Stockholm - Unga Skärholmen

 

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Avdelningen för nyanlända/Tillfälliga boenden

Enheten för hemlösa, vård och omsorg

Enheten för Stöd och skydd – Eurenii Minne

Enheten för Stöd och skydd – Giovannis Akut- och korttidsboende

Framtid Stockholm – Ungdomsjouren, uppsökare

Kriscentrum för kvinnor och barn

Staben

Staben – Kompetenscenter BoU

Stödboendet Lönnen

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf – Beställarenheten, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, mottagningsenheten

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom, utredningsgrupp 10-20 år

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet, äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Beställarenhet, socialpsykiatri/funktionsnedsättning

Farsta sdf – Barn och ungdomsenheten, barngruppen

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd, mottagning

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd, utredning

Farsta sdf – Enheten för vuxna/socialpsykiatri

Hägersten-Liljeholmens sdf – Beställarenheten äldre

Hägersten-Liljeholmens sdf- Enheten för ekonomiskt bistånd

Hägersten-Liljeholmens sdf – Familjerätten Sydväst

Hägersten-Liljeholmens sdf- Vuxenenheten/Missbruk

Hässelby-Vällingby sdf- Beställarenheten äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf - Försörjningsstödsenheten

Hässelby-Vällingby sdf - Beställarenheten Funktionsnedsättning

Hässelby-Vällingby sdf - Beställarenheten för socialpsykiatri

Hässelby-Vällingby sdf - Enheten för förebyggande arbete

Norrmalms sdf – Vuxenenheten

Norrmalms sdf – Beställarenheten, äldreomsorg

Rinkeby-Kista sdf- Ekonomiskt bistånd/mottagning

Skärholmens sdf – Beställarenheten omsorg om äldre

Skarpnäcks sdf- Vuxenenheten

Spånga-Tensta sdf- Beställarenhet äldreomsorg

Spånga-Tensta sdf – Barn och ungdom, utredningsgruppen för ungdomar

Spånga-Tensta sdf – Ekonomiskt bistånd/vuxna

Spånga-Tensta sdf- Funktionsnedsättning/Psykisk ohälsa

Spånga-Tensta sdf- Socialpsykiatri och LSS

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Södermalms sdf – Södermalms öppenvårdsenhet

Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning äldreomsorg

Östermalms sdf – Familjeenheten

Östermalms sdf – Familjeenheten, familjerättsgruppen

Östermalms sdf – Vuxenenheten

 

 

Stockholms Stadsmission -familjehemsvården

Stockholms Stadsmission -Matmissionen Veddesta

Stockholms Stadsmission -Unga Station

Sundbybergs stad –olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Svalnäs ekonomiska förening – Svalnäs skola med dagbehandling

Södertälje kommun – Försörjningsstöd, sociala boenden

Södertälje kommun – Myndigheten äldre

Terrafem - Jourverksamhet

Täby kommun – Missbruksenheten

Täby kommun – social omsorg, äldre

Täby kommun - Familjeenheten

Upplands Väsby kommun - olika enheter

Upplands-Bro kommun - Barn- och ungdomsenheten

Upplands-Bro kommun- Vuxenenheten

Uppsala kommun – Äldreförvaltningen

Viksjö Gård Behandlingshem

Vårljus AB – Familjecentrums utredningavdelning

Värmdö kommun – Barn och ungdom