AB Vårljus – Familjecentrums utredningsavdelning

Attendo IoF – Valsta asyl och PUT.

Berättarministeriet - Husby, Hagsätra och Södertälje

Botkyrka kommun –Ekonomiskt bistånd

Danderyds kommun – Barn och ungdomsgruppen/ensamkommande barn

Edetsten Behandlingshem

Gotland region – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Habiliteringen i Motala och Mjölby – psykiatri och habiliteringsenheten

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun - Bedömningsenheten

Järfälla kommun -Ungdomsenheten

Karlshamns kommun – Omsorgsförvaltningen

Krica behandling och utbildning – HVB och stödboende

Kriminalvården – Frivården Stockholm stad

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Med Omsorg Stockholm AB – HVB för ensamkommande barn

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Nynäshamns kommun - Försörjningsstödsenheten

Resursteamet – Daglig verksamhet LSS olika verksamheter

Rädda Barnen – Påverkan och medlem

Rädda Barnen - Region Öst

Sigtuna kommun - Enheten för Missbruk (och Relationsvåld)

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Skyddsvärnet sociala företag AB - Kansliet

Sollentuna kommun – Avdelning funktionshinder

Sollentuna kommun – Avdelning vuxen (Missbruk/socialpsykiatri)

Sollentuna kommun- FoU-Nordväst

Sollentuna kommun - Avdelning äldreomsorg

Solna Stad – Biståndshandläggning äldre och funktionsnedsättning

Solna Stad - Vuxenenheten

 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Danderyd

Barn-och ungdomspsykiatri – BUP Farsta

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Stockholm Mellanvård Sydväst

Danderyds sjukhus AB – Rehabiliteringsmedicin hjärnskador

Habilitering & Hälsa – Autismcenter för små barn

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Järva barn och vuxna

Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Sollentuna

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Norra Stockholms psykiatri - Mottagningen för psykossjukdomar, Serafen

Gustavsbergs Vårdcentral - Psykosociala enheten

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Akut och planeringsboendet- Hammarbybacken

Enheten för hemlösa - Flera olika enheter

Enheten för Stöd och skydd - Eurenii Minne

Enheten för Stöd och skydd – Giovannis Akut- och korttidsboende 

Enheten för stöd och skydd - Kriscentrum för kvinnor och barn

Ensamkommande flyktingungdomar – Flera olika enheter

Framtid Stockholm – Ungdomstjänst/BSFT

Jobbtorg Stockholm – Fokus unga

Stockholms stad socialjour

Stockholms stad socialjour – Uppsök och rådgivning /EU-teamet

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Enskede-Årsta-Vantör sdf – Barn och ungdom

Enskede-Årsta-Vantör sdf - Biståndsenheten Äldreomsorg

Enskede-Årsta-Vantör sdf - Utredningsenheten

Farsta sdf – Enheten för vuxna/socialpsykiatri

Hägersten-Liljeholmens sdf – Barn och ungdomsenheten

Hässelby-Vällingby sdf - Beställarenheten äldreomsorg

Hässelby-Vällingby sdf – Familje-och relationsenheten

Hässelby-Vällingby sdf - Försörjningsstödsenheten

Hässelby – Vällingby sdf – Utredningsenheten barn och unga

Rinkeby- Kista sdf –Beställlarenheten Funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Rinkeby-Kista sdf- Beställarenheten Äldreomsorg

Rinkeby-Kista sdf-- Enheten för familjevård och familjerätt

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten

Skärholmens sdf - Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

Spånga-Tensta sdf - Bromstensgården

Spånga-Tensta sdf – Avdelningen Ekonomiskt bistånd

Spånga-Tensta sdf - Avdelningen äldre och funktionsnedsättning/socialpsykiatri

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Gubbängsskolan och Adolf Fredriks musikklasser

Stockholms Stadsmission - Crossroads

Sundbybergs stad –olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Södertälje kommun - Barn och ungdom /mottagningsenheten

Södertälje kommun – Barn och ungdom /utredningssenheten

Södertälje kommun - Myndigheten för äldre och personer med  funktionsnedsättning

Tasava AB - Dagbehandling och skola

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täbyhälsan - Företagshälsovård

Täby kommun – Ekonomi och mottagningsenheten

Täby kommun - Familjeenheten

Täby kommun - Familjerätten

Upplands Väsby kommun – Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby.

Upplands Väsby kommun - Myndighetsenheten för äldre

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten barn och unga

Upplands-Bro kommun - Barn- och ungdomsenheten

Upplands-Bro kommun- Biståndsenheten

Upplands-Bro kommun- Vuxenenheten

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – Utförarenheten vuxen/stöd och insatser

Wemind HVB – Behandlingshem för killar 14-18 år

Österåkers kommun –Enheten för stöd till äldre och funktionshindrade