AB Vårljus - Farsta
AB Vårljus - Lidingö ungdomsboende
AB Vårljus - Stöd och träningsboende
Attendo Individ och Familj Integration - Björkudden
Attendo LSS - Lillhagsvägen korttidsboende

Berättarministeriet - Husby, Hagsätra och Södertälje
Botkyrka kommun

Danderyds kommun
- Vuxenavdelningen

Edetstens Behandlingshem
Ekerö Kommun
- Äldre och personer med funktionsnedsättning

Gotland region - flera enheter

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Järfälla kommun- Försörjningsstödsenheten
Järfälla kommun - Stöd och behandlingsenheten

Krica behandling och utbildning - Kricagården
Kvinnors nätverk

Lidköping kommun - Barn och unga/Familjerätt

Magelungen Utveckling AB - Svedmyragruppen
Magelungen Utveckling AB - Älvsjögruppen

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Norrtälje kommunalförbundet - Biståndsavdelningen SoL
Nytida - Lenagårdens behandlingshem

Polismyndigheten - BrottsoffersamordningNord, Polisregion Stockholm

Raoul Wallenbergskolan - Skolkurator/Elevhälsogrupp
Rädda Barnen - Region Öst
Rättsmedicinalverket - Rättspsykiatriska utredningsavdelningen

Salems kommun - Familjeenheten
Salems kommun - Myndighetsenheten
Sickla fritidsgård
Sigtuna kommun - Familjehemsenheten
Sigtuna kommun - Enheten för Missbruk (och Relationsvåld)
Sollentuna kommun - Enheten stödboende för vuxna/ Åkerbo stödboende
Sollentuna kommun - Ekonomiskt bistånd och integration
Sollentuna kommun - Avdelning Barn och unga
Solna stad - Vuxenenheten
Solna stad - Barnenheten
Solna stad - Omvårdnadsförvaltningen
Stiftelsen Inuti - Södermalm
Stiftelsen Tryggare Sverige - Brottsofferenheten

 

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Farsta
Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Mellanvård Sydost
Barn- och ungdomspsykiatri - BUP Solna
Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Mörby
Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Sollentuna
Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Liljeholmen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna - Kuratorskliniken
Mottagningen för psykossjukdomar - Alviks Strand
Rättspsykiatri Vård Stockholm - Löwenströmska Sjukhuset
Gustavsbergs Vårdcentral - Psykosociala enheten

 

Stockholm stad

Stockholms stad - Arbetsmarknadsförvaltningen
Jobbstart - Hantverksbyn

Stockholms stad - Socialförvaltningen
Enheten för stöd och skydd - Kriscentrum för kvinnor och barn
Enheten för stöd och skydd - Eurenii Minne
Ensamkommande flyktingungdomar - Axelsbergs asylboende
Ensamkommande flyktingungdomar - Bryggans asylboende
Ensamkommande flyktingungdomar - Bryggans asylboende
Ensamkommande flyktingungdomar - Utsikten asylboende
Ensamkommande flyktingungdomar - Älvsjö PUT-boende
Framtid Stockholm - SKKP, särskilt kvalicifierad kontaktperson
Framtid Stockholm - Mini Maria Stockholm
Stockholms stad socialjour - Uppsökarteamet

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar
Enskede-Årsta-Vantör sdf - Biståndsenheten Äldreomsorg
Enskede Årsta Vantör sdf - Öppenvård Sydost
Farsta sdf - Barn och ungdomsenheten
Hägersten-Liljeholmens sdf - Beställarenheten Funktionsnedsättning
Hägersten-Liljeholmens sdf - Beställarenheten äldre
Hässelby- Vällingby sdf - Beställarenheten äldreomsorg
Hässelby- Vällingby sdf - Vuxenenheten
Rinkeby-Kista Sdf - Enheten för familjehemsvård och familjerätt
Skärholmens sdf - Äldre och Funktionsnedsättning
Skärholmens sdf - Familjevården
Skärholmens sdf - Vuxenenhet
Skärholmens sdf - Mottagningsenheten
Skärholmens sdf - Enheten för ekonomiskt bistånd
Spånga Tensta sdf - Vuxenenheten - All-teamet
Spånga-Tensta sdf - Avdelningen äldre och funktionsnedsättning
Spånga-Tensta sdf - Personligt ombuds verksamhet
Spånga-Tensta sdf - Mottagningsgruppen
Spånga-Tensta sdf - Familjerätten
Södermalms sdf - Barn- och ungdomsenheten, Familjerätt
Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre
Älvsjö sdf - Barn och ungdom
Älvsjö sdf - Enheten för vuxna, Försörjningsstöd
Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen
Sundbybergskolan, Spånga

Stockholms stadsmission - Unga Station
Sundbybergs stad - Sociala boendeteamet Mottagningsgruppen
Sundbybergs stad - Ekonomiskt bistånd
Sundbybergs stad - Stöd och boende / Socialpsykiatri
Sundbybergs stad - Vuxen och omsorg - Missbruk/ Socialpsykiatri
Svalnäs skola med dagbehandling
Sätra vård och omsorgsboende
Södertälje kommun - Familjerätten
Södertälje kommun - Barn och ungdom Utredning 0-12
Södertälje kommun - Myndigheten äldre/ funktionsnedsättning
Södertälje kommun - Utbildningskontoret - Brunnsängskolan

 

Tasava behandling & skola
Tyresö kommun - olika enheter (inom ett traineeprojekt)
Täby kommun - Integration och arbetsmarknadsenheten
Täby kommun - Avdelning funktionsnedsättning
Täby kommun - Utförarenheten Barn och Familj
Täby Kommun - Avdelning Äldreomsorg

 

Upplands Väsby Kommun - Myndighetsenheten för äldre
Upplands Väsby kommun - Utredning barn och ungdom
Upplands Väsby kommun - Enheten för funktionsnedsatta
Upplands-Bro Kommun - Barn- och ungdomsenheten
 

Vallentuna kommun - Arbetscoachning och sysselsättning
Viksjö Gård Behandlingshem
Värmdö kommun - olika enheter (inom ett traineeprojekt)

 

Österåkers kommun - Familjestödsenheten