Anmälan för handledare/VFU-platser inför kommande termin

Anmälningsblankett för handledare/VFU-platser inför HT 2018
 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår i kursen Socialt arbete II på Socionomprogrammet (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

Handledarutbildning

Handledare som tar emot en student i VFU erbjuds plats på kursen "Handledningsmetodik för handledare till socionompraktikanter", 7,5 hp. Kursen ges på kvartsfart och läses parallellt med handledningsuppdraget (se bifogade filer nedan). Handledare för student från Stockholms universitet har företräde.

Se även handledarutbildningen "Handledningens metodik", 45 hp