Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta. Du som vill ha kontakt med institutionen med uppdrag till våra studenter på grundnivå, kontakta Sanna Tielman (sanna.tielman@socarb.su.se)

Ditt uppdrag förmedlas till studenterna på instiutionens hemsida i början av terminsstart. Studenterna brukar välja uppsatsämne under terminens första 1-3 veckor och kommer då själva att höra av sig till er om de är intresserade av uppdraget.

Som uppdragsgivare är det viktigt att vara medveten om att institutionen ställer krav på uppsatsen som ibland inte helt motsvarar den produkt som uppdragsgivaren vill ha. Exempelvis måste uppsatserna ha metodredogörelser och resonemang kring teoretiska utgångspunkter, något en uppdragsgivare inte alltid är intresserad av. Om du vill ha en populärvetenskapligt hållen text är det därför viktigt att du kommunicerar detta till intresserade studenter så att ni från början är överens om vad som ingår i studentens uppdrag.

En annan sak att tänka på är att uppdraget går till den enskilda studenten, inte till institutionen. Därav följer att eventuella avtal, t.ex. angående sekretess, ska upprättas mellan uppdragsgivare och student, inte mellan uppdragsgivare och institution.