Anna Hollander
 
 

Socialtjänstens Juridik är utformad för att läsaren snabbt och enkelt ska hitta relevant information - på ett språk som inte kräver juridiska förkunskaper. Utgångspunkten är läsarens egna frågeställningar, inte en samling av lagtexter.

Boken riktar sig till handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten. Boken vänder sig också till den som i sitt arbete inom angränsande områden kommer i kontakt med socialtjänsten

Redaktion: Bengt Olanders, Gunilla Hamilton. Juridisk Granskning: Lars Bejstam, Anna Hollander, Gustav Svensson, Sofia Tedesjö.

Socialtjänstens Juridik 2012. Verksamhetsinriktad uppslagsbok (2012). Täby: Juris Förlag.

Läs mer om boken

Läs mer om Anna Hollander