Vid Stockholms universitet finns regler och riktlinjer för olika områden. Dessa är samlade i regelböcker som du hittar på universitets gemensamma webbplats. Gå till regelböckerna

På de lokala institutionerna finns regler och riktlinjer som endast gäller just den enskilda institutionen. Dessa beslutas om av institutionsstyrelsen.