Uppgifter från personalkatalogen

Lista över personal, med kontaktuppgifter

  • Clas Hättestrand Telefon: +468162260 Adress: 106 91 Stockholm Rumsnummer: 107 Bes�ksdress: Bloms hus, Universitetsvägen 16 Titel: Professor Enhet: Avdelningen för planering och ledningsstöd UserId: classe Roll: Prorektor , Avdelningen för planering och ledningsstöd Roll: Prorektor , Stockholms universitet �vriga uppgifter: Arbetar även vid Institutionen för naturgeografi: Ank: 4952 Rum: T 428 E-post: clas.hattestrand@natgeo.su.se

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet