Källsorteringen hittar du i rum 208. Rummet ligger till vänster på trappavsatsen på plan 2, bakom dörren som det står "inspelningsrum" på.