Institutionen ligger vid Sveaplan, i norra delen av Stockholms innerstad och ca 20 minuters promenad från universitetets huvudbyggnader. Byggnaden är ett kulturskyddat funkishus, som ursprungligen var flickläroverk på 30-talet, och senare låg här Sveaplans gymnasium.

Socialt arbete är huvudämnet på institutionen. I socialt arbete studeras sociala problem och åtgärder för att lösa dessa, liksom problemens orsaker och konsekvenser på samhälls-, grupp- och individnivå. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som introducerades som akademisk disciplin 1977 och som då hämtade den teoretiska grunden delvis från andra samhällsvetenskapliga ämnen och från juridik.

Vägbeskrivning och karta.