Jane Addams. Foto: Moffett [Public domain], via Wikimedia Commons
Jane Addams. Foto: Moffett [Public domain], via Wikimedia Commons
 

"… myriaderna av uppåtsträckta, tomma och arbetsslitna händer som begärligt grepo efter en föda som var förkastad som människoföda, skadad eller skämd." (Holmgren, 1930, s.14)

Ann Margret Holmgren, rösträttskämpe från början av förra seklet, berättar detta som en bakgrund till att Jane Addams senare kom att starta Hull House, ett settlementhus i Chicago. Huset blev snabbt en tillflyktsort för fattiga. Där kunde de få hjälp med varjehanda bekymmer och även ta del av undervisning och läsecirklar. Ibland gjorde damerna vid Hull House även hembesök - de svepte döda, badade nyfödda barn och skötte sjuka. I boken Twenty Years at Hull-House från 1912 beskriver Jane Addams denna tid.

Dock såg Addams inte sig själv som socialarbetare utan som sociolog. Hon kombinerade symbolisk interaktionism med teorier om kulturfeminism och pragmatism.

Jane Addams arbetade också med kvinnorättsfrågor och fredsfrågor. 1931 fick hon Nobels Fredspris, som andra kvinna.

Än idag finns "Jane Addams Hull House Association", som fortfarande arbetar efter Jane Addams principer.

Källor

Addams, Jane (1912). Twenty Years at Hull-House. With autobiographical notes. New York: The Macmillan Company. Läs boken

Deegan, Mary Jo (2005) [1988]. Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892-1918. New Jersey: Transaction Publishers. Läs Boken

Holmgren, Ann-Margret (1930). Jane Addams. "Samhällsmodern" och "Fredsmodern". Ur Pionjärer. Levnadsteckningar. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Läs boken