Under Hållbarhetsforum träffades forskare för att hitta skärningspunkter som kan lösa komplexa problem och hållbara lösningar. Läs gärna mer mer om vad som togs upp: Hållbarhetsforum

Om du är intresserad av frågor om hållbarhet och miljö, kontakta då gärna Anna Senften. Anna är miljöansvarig vid vår institution och kommer att arbeta med vår egen miljöhandlingsplan. 

Här kan du läsa mer om forskare som arbetar med frågor kopplade till några av globala hållbarhetsmålen, bland annat ett projekt om vad som händer med barn till frihetsberövade föräldrar: Läs mer