Nya medarbetare

Kristina Bromark. Foto: Privat.

Ny doktorand: Kristina Bromark

Forskar om brukardelaktighet i Socialtjänsten.

Nora Germundsson. Foto: privat

Ny doktorand: Nora Germundsson

Skriver avhandling om digitalisering inom kommunal socialtjänst.

Nya medarbetare HT18

Här är nya och ny-gamla medarbetare som fått förordnanden hösten 2018

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
info@socarb.su.se

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Hugo Stranz

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Studierektor Psykoterapeutprogrammet:
Katarina Piuva

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Katrin Rau

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Ladok