Lisa Allinger, Adj. Lärare
Helene Brodin, Lektor
Hans Dahlén, VFU-samordnare
Sara Erlandsson, bitr. lektor
Maider Gorostidia Garcia, Gästdoktorand
Ulrik Hansson Molin, Adj. Lärare
Sofia Härd Doktorand
Mira Johansson, Doktorand
Katarina Kristiansson, Amanuens
Henrik Lennartsson, Adj. Lärare
Carina Mellberg, Forskningsassistent
Stina Michelson, Doktorand
Karin Pedersen, Adj. Lärare
David Pålsson, vik. Lektor
Emma Reivant, Adj. Lärare
Elin Rydberg, Adj. Lärare
Ulla-Karin Schön, Lektor
Anneli Silvén Hagström, bitr. lektor
Jenny Sjöström Svebeck, Adj. Lärare
Palle Storm, vik. Lektor
Anneli Stranz, bitr. lektor
Ann-Charlott Timander, vik. Lektor
Petra Ulmanen, bitr. lektor
Meilin Wong, Adj. Lärare