Nora Germundsson. Foto: privat.

Nora är socionom och har sin kandidat- och masterexamen från Lunds universitet, men har läst delar av utbildningen här på institutionen. Tidigare har hon arbetat som socialsekreterare och utvecklingssekreterare inom socialtjänsten samt forskningsassistent i en rad olika projekt, främst vid Lunds och Stockholms universitet. Nora började som doktorand den 2:e september och hennes forskning kommer att fokusera på digitalisering inom kommunal socialtjänst. Huvudhandledare är Hugo Stranz och biträdande handledare är Åke Bergmark.

Nora Germundsson