Jag har läst en magister i sociologi (inriktning AOP –arbete, organisation, personal) vid Uppsala universitet. Jag har arbetat vid FoU-enheter i Region Uppsala och Region Gävleborg, främst med brukarinflytande inom funktionshinderområdet. Kommer i det närmaste från Uppsala kommun där jag var verksam som brukarombud, en kommunövergripande roll med fokus full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Jag började vid institutionen som doktorand den 1/10-2019. Jag är en del av ett Fortefinansierat projekt om delaktighet som startade vid årsskiftet. Min forskning kommer att handla om brukardelaktighet i socialtjänsten. Min huvudhandledare är Ulla-Karin Schön och mina biträdande handledare är Sara Erlandsson och Ylva Spånberger Weitz.