Leif Persson. Foto: Eva Dalin
Leif Persson. Foto: Eva Dalin

Husets vaktmästare är Leif Persson.

Leif sitter i rum 417 längst in på plan 4. Telefon: 08-6747100

Leif sköter förutom aulan även skolans post- och paketdistribution, tillsyn av lärosalar och returpappershanteringen.

Till Leif kan du också anmäla om det händer något akut i fastigheten.

Till vaktmästeriet lämnas också upphittade föremål.
Värdeföremål lämnas till polisen efter ca en vecka.

Andra föremål kasseras vid terminsslut.