Teknik och administration

Jane Barkström

Studievägledare

Studievägledning

Anna Bäckman

VFU-samordnare

VFU

Hans Dahlén

VFU-samordnare

VFU

Sandra Daum

Kursadministratör termin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå

Studieadministration

Foto: Eva Dalin

Ulrika Engström

Administrativ chef

Lars Eriksson. Foto: Eva Dalin

Lars Eriksson

VFU-samordnare

VFU

Foto: Eva Dalin

Sara Holmkvist

Kursadministratör termin 1-3 och fristående kurser på grundnivå

Studieadministration

Foto: Eva Dalin

Rickard Högberg

Institutionssekreterare

Annika Jemteborn puffbild

Annika Jemteborn

Studievägledare

Studievägledning

Kai Lundin. Foto: Eva Dalin

Kai Lundin

IT-ansvarig

Eva Marklund. Foto: Eva Dalin

Eva Marklund

Administratör internationell masterutbildning

Malin Nordenankar

Amanuens

Leif Persson. Foto: Eva Dalin

Leif Persson

Vaktmästare

Foto: Eva Dalin

Katrin Rau

Föräldraledig

VFU-samordnare

VFU

Sirpa Salovaara. Foto: Björn Dalin

Sirpa Salovaara

Kursadministratör. Kursadministration, schemaläggning och lokalbokning

Josefin Sterzenbach

Personalhandläggare

Katja Sokolova

Tentamensadministratör

Klas Wikström Af Edholm

Kursadministratör termin 4-5, tentamensadministration samt uppdragsutbildning

Studieadministration

Annika Jemteborn puffbild

Annika Jemteborn

Studievägledare

Studievägledning

Malin Nordenankar

Amanuens

Foto: Eva Dalin

Ingrid Tinglöf

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.