I sektionen "Uppgifter från personalkatalogen" hittar du de uppgifter om anställda som finns i universitetets centrala personalkatalog. Dock hittar man inte alltid vikarier, tidigare anställda och tillfälligt projektanställda vid institutionen i katalogen och därför har vi också en fullständig lista över alla verksamma vid institutionen. Den listan är indelad i undervisande och forskande personal samt i administrativ och teknisk personal.

Dessutom har alla anställda en profilsida som de administrerar själva. Den hittar du antingen via länk på ovan nämnda sida eller om du söker på personens namn och går in på fliken "Personal och enheter" samt kryssar i rutan "Profilsidor".