Spånberger Weitz (2011) Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande. En studie av fem livsberättelser. Länk till fulltext i DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:436119