Den centrala IT-enheten sköter all mjukvara, alla konton, e-post och såväl fast som trådlöst nät.

IT för studenter

Serviceportalen (felanmälan, beställningar, instruktioner och hjälp).