Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55

Prefekt:
Lena Hübner lena.hubner@socarb.su.se

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark anders.bergmark@socarb.su.se

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva uppdrag@socarb.su.se

Bitr. studierektor med speciellt ansvar för termin 1-2
Sara Erlandsson sara.erlandsson@socarb.su.se

Bitr. studierektor med speciellt ansvar för termin 3 och 6
Mats Ekendahl mats.ekendahl@socarb.su.se

Bitr. studierektor med speciellt ansvar för termin 4-5, kommunikation och utvärdering:
Sanna Tielman sanna.tielman@socarb.su.se

Studierektor för utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Studierektor för utbildning på forskarnivå:
Anders Bergmark anders.bergmark@socarb.su.se

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström ulrika.engstrom@socarb.su.se

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn studievagledare@socarb.su.se