Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin

Efter ett intensivt arbete med planering och diskussioner mellan arkitekterna för den omfattande renoveringen och personalen vid Institutionen för socialt arbete nyinvigdes huset i februari 1996.

Aulan. Foto: Ingrid Tinglöf
Aulan. Foto: Ingrid Tinglöf

Huset hade stått tomt i 4-5 år och var ordentligt nerslitet. Den fina funkismiljön skulle bevaras så orörd som möjligt och  kulturminnesmärkningen bidrog till att miljön och valet av färger skulle anpassas efter de ursprungliga idéer och tankar arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal hade när huset byggdes 1936. Arbetet innebar att förvandla en gammal skolfastighet till en modern utbildnings- och kontorsbyggnad. Arkitektfirman Arksam med Torbjörn Almqvist i spetsen som fastighetsägarens akitekt svarade för renoveringen och arkitekten Erik Ahlsén formade inredningen. Tanken med den tidiga funktionalismen var att skapa ljus och rymd med hjälp av enkla, lätta konstruktioner och nytt material.

Aulan. Foto: Ingrid Tinglöf
Aulan. Foto: Ingrid Tinglöf

Funktionen ställdes i centrum. Den nya arkitekturen kontrasterade mot den tidigare tunga nationalromantiska och klassicistiska (jämför med Tekniska Högskolan, färdigt år 1922).

Korridoren plan 1. Foto: Eva Dalin
Korridoren plan 1. Foto: Eva Dalin

Klassrumskorridoren, plan 1, en s k enkelkorridor försedd med fönster och klassrummen mot sydost med stora fönster, badande i sol, innebar ett nytänkande inom skolarkitekturen. Denna del i huset är skyddad för ombyggnad enligt kulturminnesmärkningen.

Andra intressanta rum är t ex aulan, gymnastiksalen (numera Biblioteket för socialt arbete) och trapphallen. Aulan rymmer efter renoveringen 600 personer. De gamla stolarna togs bort för pietetsfull renovering. Stolsraderna fick glesas ur något för att ge plats för skrivskivor.

Biblioteket. Foto: Eva Dalin
Biblioteket. Foto: Eva Dalin

Gymnastiksalen har blivit bibliotek. Det ursprungliga golvet har återlagts efter slipning och efter en särskild insats kunde även ribbstolarna renoveras och återställas på ursprunglig plats.

Med ljuset strömmande genom de stora fönstren och ljus färgsättning i kontrasterande blåtoner har trapphallen med sin centrala placering blivit en mötesplats för institutionens personal. Trappstegen i kalksten har behållits men slipats om.

Dagens samhälle ställer emellertid nya krav på funktion på en modern kontorsbyggnad. De lätta dörrkonstruktionerna har inneburit problem för larmsystemet och solljuset på södersidan måste lösas med markiser och persienner.

Bo Beskows muralmålning
Bo Beskows muralmålning

I foajén utanför Aulan utförde Bo Beskow 1936, en väggmålning "Kaos-Kosmos". Med sitt stiliserade formspråk och intensiva färgverkan bryter målningen mot funkisstilen och även mot den nya, moderna konsten som Statens Konstråd har smyckat huset med.